*achterwacht/waarneming*

Als praktijk hebben we achterwacht-afspraken met @verloskundigcentrumleeuwarden Dit betekent dat we bij onvoorziene omstandigheden of meerdere bevallingen tegelijk een beroep op ze kunnen doen en er altijd een verloskundige voor jullie beschikbaar is.

We proberen er voor te zorgen dat jullie in de zwangerschap alleen ons zullen zien. Maar heel soms krijgen we het rooster niet rond en zijn we blij dat we een beroep kunnen doen op Claudia. Claudia is bekend met de praktijk doordat ze een aantal jaar geleden hier heeft waargenomen. Aankomend weekend lukt het ons ivm familieverplichtingen niet om het gehele weekend zelf te werken. Daarom zal Claudia van zaterdagmiddag tot zondagavond de dienst voor ons waarnemen.Bron