Wellicht hebben jullie het in het nieuws al gelezen dat de het aantalbesmettingen in het MCL toenemen. Om verdere besmettingen te voorkomenheeft het MCL de maatregelen aangescherpt.Voor jullie als zwangeren betekent het, dat het vanaf vandaag nietmogelijk is om met ons in het MCL poliklinisch of medium risk tebevallen. Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht t/m 22 februari.Gelukkig kan je nog steeds met ons poliklinisch of medium risk bevallen.We zullen dan uitwijken naar Drachten of Heerenveen. Ook kan thuisbevallen voor jullie misschien een goed alternatief zijn.Mocht je besluiten in het MCL te willen bevallen, dan zullen we jetijdens de bevalling moeten overdragen aan het personeel aldaar.Ben je uitgerekend de komende tijd? We zullen samen met jullie kijkenwat voor jullie de beste optie is!Leaf(s) (Je) Verloskundigen