Praktijkgebied

Ons praktijkgebied bestaat uit de gemeenten: Leeuwarden, Noardeast-Fryslân en de Waadhoeke. Een specificatie van plaatsnamen vind je hieronder.

Woon je buiten het gebied maar wil je wel graag onder controle bij Leaf? Neem gerust contact met ons en dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen. 

Plaatsen

Naast de bovenstaande gemeenten vallen de volgende plaatsen in ons werkgebied:

– Ferwerd;
– Holwerd;
– Hegebeintum, Ginnum, Jislum;
– Reitsum, Jannum, Ternaard;
– Marrum, Hallum, Blije;
– Wanswert, Burdaard;
– Hijum, Finkum, Stiens;
– Britsum, Cornjum, Jelsum;
– Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Vrouwenparochie;
– Engelum, Berlikum, Menaldum;
– Wier, Minnertsga;
– Oudeleije, Oudebildtzijl, Nieuwebildtzijl, Oudebildtdijk;
– Nieuwebildtdijk, Nij Altoena, en Westhoek;
– Beetgum, Beetgumermolen, Engelum;