Stagiaires

Het kan voorkomen dat er een stagiaire met ons meeloopt. Dit zullen we altijd van te voren aankondigen. We vinden het belangrijk dat verloskunde-studenten de kans krijgen hun toekomstige beroep in de praktijk te mogen ervaren.

Een stagiaire zal nooit handelingen zonder onze aanwezigheid uitoefenen. Mocht je om wat voor redenen dan ook bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire, dan kan je dit natuurlijk te allen tijde aangeven. Klik hier voor de folder van de opleiding.